Aktualności


Centrum Integracji Społecznej „SZANSA” z siedzibą w Pieniężnicy

2016-06-17

www.efs.gov.pl

Centrum Integracji Społecznej „SZANSA” z siedzibą w Pieniężnicy powstało w ramach projektu „Centrum Integracji Społecznej w Rzeczenicy szansą na zwiększenie zatrudnienia” współfinansowanego przez Europejskie Fundusze Społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet 6 Integracji, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja Społeczno – Zawodowa i działa na mocy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym ( Dz. U. Z 2011 roku nr 43 poz. 225 z póż. zm.). Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy

czytaj całośćczytaj całość...


WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, WYCHOWAWCZYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

2016-06-15

WYPŁATA GOTÓWKOWA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, WYCHOWAWCZYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
GOPS RZECZENICA ZAWIADAMIA, ŻE WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH W MIESIĄCU CZERWCU 2016r. ODBĘDZIE SIĘ W KASIE GOPS RZECZENICA W DNIU 23.06.2016r (CZWARTEK) W GODZINACH 9.00-14.00


Centrum Integracji Społecznej „SZANSA” prowadzi rekrutację do I edycji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego

2016-05-30

Centrum Integracji Społecznej „SZANSA”
powstałe w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
pn. "Centrum Integracji Społecznej w Rzeczenicy szansą
na zwiększenie zatrudnienia.”

prowadzi rekrutację do I edycji
Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego

czytaj całośćczytaj całość...

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy - Harmonogram wydawania żywności:

2016-03-04

OGŁOSZENIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy informuje, iż z pomocy w formie artykułów żywnościowych mogą skorzystać rodziny ( klienci GOPS), w których dochód:

na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 771,00 zł,
osoby samotne, których dochód nie przekracza 951,00 zł
Harmonogram wydawania żywności:

czytaj całośćczytaj całość...


KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeczenicy

2016-03-03

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W RZECZENICY
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeczenicy
Starszego referenta ds. świadczenia wychowawczego

czytaj całośćczytaj całość...

Dołączone pliki:
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy. ul. Człuchowska 11, 77-304 Rzeczenica, tel. (59)83-31-776, faks (59)83-31-776

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji