Aktualności


OGŁOSZENIE

2016-07-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy informuje, że
od dnia 1 sierpnia 2016 r.
wydawane będą skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ( PEAD ).
Aby otrzymać skierowanie należy dostarczyć do GOPS w Rzeczenicy:
dochody rodziny netto za lipiec 2016 r.

czytaj całośćczytaj całość...


TELEOPIEKA

2016-07-11

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANYCH MIESZKAŃCÓW
GMINY RZECZENICA
DO ZGŁOSZENIA POTRZEBY SKORZYSTANIA Z
INNOWACYJNEGO SYSTEMU TELEFONICZNEGO TELEOPIEKA

TeleOpieka to telefoniczny system wzywania natychmiastowej pomocy w nagłych wypadkach takich jak np: zator, zawał, zasłabnięcie, atak cukrzycowy czy groźny upadek.
Z inicjatywy Wójta Gminy Rzeczenica Pana Tomasza Ginda, GOPS Rzeczenica rozważa współpracę z Polskim Centrum Opieki - operatorem nowoczesnego systemu wzywania pomocy.
Teleopieka jest nową usługą dającą możliwość wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. System skierowany do osób starszych, niesamodzielnych, czasowo lub stale samotnych ograniczoną sprawnością ruchową lub intelektualną, które chcą lub muszą prowadzić samodzielne życie, ale wymagają stałego nadzoru, a także do każdego, kto chce podwyższyć swoje bezpieczeństwo osobiste i komfort życia.

czytaj całośćczytaj całość...


Centrum Integracji Społecznej „SZANSA” z siedzibą w Pieniężnicy

2016-06-17

www.efs.gov.pl

Centrum Integracji Społecznej „SZANSA” z siedzibą w Pieniężnicy powstało w ramach projektu „Centrum Integracji Społecznej w Rzeczenicy szansą na zwiększenie zatrudnienia” współfinansowanego przez Europejskie Fundusze Społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet 6 Integracji, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja Społeczno – Zawodowa i działa na mocy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym ( Dz. U. Z 2011 roku nr 43 poz. 225 z póż. zm.). Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy

czytaj całośćczytaj całość...


WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, WYCHOWAWCZYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

2016-06-15

WYPŁATA GOTÓWKOWA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, WYCHOWAWCZYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
GOPS RZECZENICA ZAWIADAMIA, ŻE WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH W MIESIĄCU SIERPNIU 2016r. ODBĘDZIE SIĘ W KASIE GOPS RZECZENICA W DNIU 25.08.2016r (CZWARTEK) W GODZINACH 9.00-14.00


Centrum Integracji Społecznej „SZANSA” prowadzi rekrutację do I edycji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego

2016-05-30

Centrum Integracji Społecznej „SZANSA”
powstałe w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
pn. "Centrum Integracji Społecznej w Rzeczenicy szansą
na zwiększenie zatrudnienia.”

prowadzi rekrutację do I edycji
Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego

czytaj całośćczytaj całość...

Dołączone pliki:
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy. ul. Człuchowska 11, 77-304 Rzeczenica, tel. (59)83-31-776, faks (59)83-31-776

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji